Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon. [Wikipedia]
Autisme
Autisme [Schooltv]    
#
Y
Klik hier om uw privacy keuzes in te trekken.