Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon. [Wikipedia]
#
(Advertentie)
(Advertentie)
F
Y
Klik hier om uw privacy keuzes in te trekken..
(Advertentie)